Onze missie

In minder dan 100 jaar is het aantal in het wild levende olifanten schrikbarend afgenomen. Mensen annexeren hun leefgebied; hun voedsel, water en migratieroutes verdwijnen. Om te overleven begeven olifanten zich in de mensenwereld, wat ernstige conflicten veroorzaakt. Een krimpende habitat en de daarmee gepaard gaande conflicten zijn een hoofdoorzaak van het dreigende uitsterven van de olifant.

The Tom Yum project

Too spicy for elephants!

Het Tom Yum project draagt de naam van de pittige, gezonde Thaise soep die wordt gemaakt met ingrediënten die olifanten niet lekker vinden: pepers, knoflook, citroengras, galangal, kaffir limoen, ui en koriander. Hierdoor kunnen deze gewassen worden gebruikt om olifanten op een natuurlijke manier af te schrikken, en tegelijk inkomen op te leveren voor boeren.

een gedeelte van de opbrengst gaat naar herbebossing in het leefgebied van olifanten. Betere bescherming van olifanten, vergroting van de biodiversiteit en een hogere levensstandaard voor de lokale boeren: drie keer winst.

Leess meer op: Bring The Elephant Home